Actueel Bezoek aan WMD

Bezoek aan WMD

1A is op bezoek geweest bij de WMD in Annen. Hier wordt ons drinkwater geproduceerd. Klas 1A is voor het vak O&O bezig met een opdracht die ze hebben gekregen van dhr. Rein Bouwer werkzaam bij de Provincie Drenthe.

De opdracht is om iets te bedenken waardoor de jeugd meer naar het gebied Breevenen gaat en waardoor zij zich bewust worden van de waarde van het gebied. Daarbij moeten zij rekening houden met de kwetsbaarheid van flora en fauna en met de waterwinning in het gebied.

In Annen hebben de leerlingen de opdracht officieel overhandigd gekregen en hebben ze uitleg gehad over het hele proces van de drinkwaterproductie.

Bekijk de foto's in het fotoalbum.