Actueel Excellente school

Excellente school

Voor het tweede jaar op rij hebben wij het predicaat 'excellente school' mogen ontvangen. Op 26 januari maakte minister van Onderwijs Jet Bussemaker dit goede nieuws bekend tijdens een feestelijke bijeenkomt in Den Haag. Directeur Annalies Mulder nam het predicaat Excellent officieel in ontvangst. Het bezoek aan de school, het vaststellen van behaalde resultaten op diverse gebieden en de beoordeling van het onderwijs en de wijze waarop dit wordt gegeven, hebben de jury van de excellente kwaliteit in Gieten overtuigd.

Elk jaar bezoekt de jury die de predicaten ‘excellent’ toekent de scholen die getoetst willen worden op hun ‘excellentie’. De nadruk van de jury ligt op het vaststellen van de continuïteit van de kwaliteit van de school en het inzicht in recente ontwikkelingen. De jury beoordeelt daartoe tal van zaken ter plekke, raadpleegt de nodige documentatie en voert een aantal ‘kwaliteitsgesprekken’ met verschillende mensen onder wie ook diverse leerlingen. Op deze manier krijgt de jury een volledig beeld van het reilen en zeilen op de school, de wijze waarop leerlingen hun onderwijs ontvangen en waarderen en van de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Een school die de titel ‘excellent’ wil verdienen wordt door de jury aan de hand van vijf criteria beoordeeld die verder uitgewerkt zijn in verschillende indicatoren, deelbeoordelingen enzovoort. Over de complete beoordeling wordt door de jury een uitgebreid rapport opgesteld. Tijdens de feestelijke uitreiking van de predicaten Excellente Scholen kreeg de school niet alleen het predicaat, maar ook de eindrapportage die van haar is gemaakt, zodat ze precies na kan lezen waaraan zij de toekenning ‘excellent’ te danken heeft.

De vijf criteria aan de hand waarvan de school getoetst werd op haar ‘voortdurende excellentie’ waren:
 

1.     De resultaten, breed opgevat

2.     De omstandigheden waarbinnen de school werkt

3.     De inrichting van het onderwijsproces

4.     Verband tussen de inrichting van het onderwijsproces en de resultaten die de school boekt

5.     Het excellentiebeleid van de school