Actueel Jonge ondernemers hier voor jonge ondernemers daar!

Jonge ondernemers hier voor jonge ondernemers daar!

Day for Change organiseert in Nederland de Day for Change Actie voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen leren tijdens dit project ondernemen met een microkrediet. Met de winst die zij maken steunt de organisatie microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden. Zo krijgen meer mensen kansen om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Op deze manier wil Day for Change een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede en ongelijkheid door kansen te creëren voor mensen, zodat zij hun eigen vaardigheden kunnen versterken en de middelen verwerven om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit geldt voor de scholieren die in Nederland deelnemen aan de Day for Change Actie én voor mensen in ontwikkelingslanden die dankzij de opbrengsten uit deze actie gesteund worden. In Nederland richt Day for Change zich op bewustwording en het vergroten van inzicht en kennis die vervolgens worden vertaald in een veranderde  houding en gedrag met betrekking tot armoedevermindering en wereldwijde ontwikkeling.

In de gemeente Aa en Hunze heeft Day for Change een samenwerkingspartner gevonden in het platform Global Goals: Global Goals is bereid om de Day for Change Actie te sponsoren op scholen in de regio. Dit geeft veel scholen de kans om het project uit te voeren. Ook maken leden van het platform, samen met lokale ondernemers, deel uit van de ‘kredietcommissie’: tijdens de spannende ‘pitches’ presenteren de leerlingen hun ondernemingsplan, waarna hen een microkrediet wordt toegekend om hun plannen tot uitvoering te brengen.

De actie is inmiddels van start gegaan op basisschool ’t Kompas in Gasselternijveen en op het Dr. Nassau College in Gieten. De leerlingen van het Dr. Nassau College zijn al druk aan het ondernemen geslagen. Sterker nog, de héle school doet mee! Er zijn leerlingen met een eigen autowasserij , maar er is ook een groepje dat het initiatief heeft genomen tot het organiseren van een pannenkoekenbak-middag voor basisschoolleerlingen. Ook is een groepje meiden een oppasservice begonnen.

Is uw eigen auto nodig aan een wasbeurt toe? Zoek dan de jonge onderneming Wash4Change op op Facebook op een afspraak te maken!