Actueel Nieuwbouw

Nieuwbouw

De sloop van lokaal 2 is begonnen. Dit lokaal stond net in de weg voor de nieuwbouw. Lokaal 13 is tijdelijk ingericht als nieuw lokaal voor de vakken tekenen, handvaardigheid en techniek. De overige lokalen blijven staan totdat de nieuwe school helemaal klaar is.

Ben je benieuwd naar de nieuwe school? Neem alvast een kijkje: https://www.youtube.com/watch?v=zf2UR2l1jjo