Actueel Protocol Dr. Nassau College Aa en Hunze

Protocol Dr. Nassau College Aa en Hunze

Uitwerking Corona-protocol vanaf 19 augustus 2020  
 
In dit document is uiteengezet wat de gevolgen zijn van het protocol “volledig openen voortgezet onderwijs” (opgesteld door de sociale partners). Dit protocol is als bijlage toegevoegd. Dit geldt voor de leerlingen die vanaf 19 augustus weer naar school gaan. 
 
Hierin beschrijven we ons plan voor een veilige heropening van onze school. Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen onderstaande richtlijnen in de vorm van een brief.