Actueel Verlenging schoolsluiting

Verlenging schoolsluiting

Beste ouders/leerlingen,

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat, vanwege de bestrijding van het corona-virus, de scholen na 6 april in ieder geval nog gesloten blijven tot dinsdag 28 april. Uiteraard betreft dit ook alle locaties van het Dr. Nassau College. Wel is het scholen toegestaan om, met inachtneming van de instructies van het RIVM, noodzakelijke schoolexamens af te nemen.

Dit betekent dat het huidige beleid ten aanzien van afstandsleren en het afnemen van schoolexamens op de verschillende locaties wordt gecontinueerd. U bent daarover vanuit de locaties- indien van toepassing- reeds geïnformeerd of u wordt nog geïnformeerd. Dit duurt tot het begin van onze reguliere meivakantie op donderdag 23 april a.s. Daarna zijn de leerlingen vrij tot woensdag 6 mei. Indien het kabinet besluit tot een langer dicht blijven van scholen informeren wij u natuurlijk daarover.

In ons bericht aan u medio maart, hebben wij u aangeboden om in het geval dat beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen, wij een vorm van opvang kunnen verzorgen. U heeft daar toen geen gebruik van gemaakt. Nu de periode van sluiting nog vier weken duurt, bieden wij u dit nogmaals aan. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar opvang@dr.nassaucollege.nl.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze situatie ook belastend kan zijn voor de thuissituatie van onze leerlingen en u als ouders. Indien u daarover vragen hebt, een gesprek wenst aan te gaan met één van onze zorgcoördinatoren, dan gaan wij daar binnen enkele dagen momenten voor inrichten. Op de site van de leslocatie van uw zoon of dochter, treft u het tijdstip en het betreffende telefoonnummer van de zorgcoördinator aan. Maakt u daar gebruik van indien gewenst.

Nog steeds blijven de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de overheid van kracht. Wij beleven allemaal een bizarre tijd. Met elkaar proberen wij er het beste van te maken voor de examenleerlingen, voor alle andere leerlingen en onze medewerkers.

Hou elkaar goed in de gaten!

Mede namens alle schoolleidingen,

Marcel Klaverkamp, bestuurder