Actueel Voor de laatste keer Mavo Gieten

Voor de laatste keer Mavo Gieten

Tientallen jaren togen vele leerlingen richting ‘de MAVO in Gieten’. Ze wisten niet anders: elke dag weer naar school. Voor de een was het een pretje, voor de ander iets minder leuk, maar jaren later geldt voor veel van de jongeren van toen dat ‘het toch wel een prachtige tijd was’. Die woorden klonken afgelopen zaterdag nog eens in Mavo De Esakker aan de Stokleggingslaan 17. Het was niet meer dan logisch, want de voormalige Gieter MAVO gaat binnenkort tegen de vlakte en dus was het voor de laatste keer samen in de school van toen.
Leuke herinneringen ophalen gold voor al die mensen die naar hun voormalige school kwamen. Maanden van tevoren was al bekend dat 18 juni de datum moest gaan worden: een ruime week voor het begin van de feitelijke sloop van het pand.
 
Aukje Wiegman zorgde ervoor dat dit alles mogelijk werd gemaakt. Ze vond het dusdanig belangrijk dat de leerlingen van weleer nog eens met elkaar konden babbelen. ,,Ik ben bijna dertig jaar bij de school betrokken en heb veel leerlingen zien gaan en komen. Het was een prachtige tijd.” Aan het gezicht van mevrouw Wiegman was af te lezen dat het een emotionele gebeurtenis was.
 
Het gold niet alleen voor haar, voor het gros van de oud-leerlingen was het zo. ,,We rekenen op een man of honderdvijftig tot tweehonderd”, zei mevrouw Wiegman even na de klok van drie uur. ,,Ze kunnen tot zes uur langskomen. Ruim de tijd dus en er komen vast nog wel meer.” Zo was het ook: de parkeerplaats voor de school stond helemaal vol, want niet iedereen woont meer in het esdorp.
 
Aan de animo voor de ‘reünie’ lag het dus zeker niet. Mensen konden zich opgeven door mevrouw Wiegman een e-mail te sturen. Daaraan werd dus voldoende gehoor gegeven. Een mevrouw uit Zweden die ooit leerlinge was, kon er niet bij zijn. Gelukkig werden er vele foto’s gemaakt, zodat zij vanuit het Noord-Europese land toch een beetje bij haar oud-klas- en schoolgenoten kon zijn.
 
Er waren er meer die niet aanwezig konden zijn. Als de gesprekken tussen de voormalige MAVO-ers werden beluisterd dan viel op dat ze het jammer vonden dat ‘die er niet was’ en ‘hoe zou het met hem zijn’? Er werd gelachen, veel verhaald en toen een voormalige docent langsliep, werd nog heel even de bijnaam van weleer aangehaald. Het kon allemaal.
 
Het was immers de laatste keer samen in ‘hun’ MAVO in Gieten: jaren geleden kwam er vanwege het behaalde diploma een einde aan de schooltijd, maar afgelopen zaterdag was het officieel. Onder het mom ‘nooit meer MAVO Gieten’ en sloop van de school was het even slikken, maar de leerlingen van nu moeten een goede toekomst tegemoet gaan in een school dat aan alle moderne eisen voldoet en dus zal het nieuwe pand op 27 juni a.s. worden geopend. Op die dag wordt eveneens begonnen met de asbestsanering in het oude pand.
 
Door Week in Week uit / Gerry Grave. Foto’s: Harrie Meiringh)
 
weekinweekuit