ContactAbsentie

Wij gaan ervan uit dat al onze leerlingen volgens het rooster aanwezig zijn op school. Tenzij er redenen zijn voor afwezigheid zoals ziekte, doktersbezoek, familieomstandigheden etc.

Absentie kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar: afwezigheid@dr.nassaucollege.nl.

Wilt u in de e-mail de volgende gegevens vermelden:

·         voor- en achternaam
·         klas
·         reden van afwezigheid
·         verwachte periode van afwezigheid

Zodra u een e-mail heeft gestuurd, krijgt u een automatisch antwoord. Hierin wordt gevraagd om uw zoon/dochter hersteld te melden wanneer hij/zij beter is. Dit om te voorkomen dat uw zoon/dochter onterecht als ongeoorloofd afwezig wordt genoteerd.