Gepersonaliseerd onderwijs: veelgestelde vragen

Een nieuwe onderwijsvorm zorgt ongetwijfeld voor vragen. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat ook u vragen heeft over gepersonaliseerd onderwijs. Daarom zetten we hier de meest gestelde vragen op een rij. Over onder meer schooltijden en huiswerk, coaching en begeleiding, over de Learning Portal en aansluiting met andere scholen.

Heeft u na het lezen nog vragen? We horen ze graag! U kunt ze aan ons stellen via administratiegieten@dr.nassaucollege.nl.

Algemeen

Sinds het schooljaar 2018-2019 bieden we op Dr. Nassau College Aa en Hunze gepersonaliseerd onderwijs aan. Het uitgangspunt van gepersonaliseerd onderwijs is de leerling. Wij geloven dat ieder kind anders is en unieke ambities en talenten heeft. Op onze school dagen we de leerlingen uit te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Onderwijs speelt hier een cruciale rol in!

1. Veel van de opdrachten kunnen kinderen tijdens de zogenaamde workshopuren uitvoeren. Betekent dit dat het Dr. Nassau College Aa en Hunze een huiswerkvrije school is?
Nee, we zijn zeker geen huiswerkvrije school. Onze leerlingen moeten thuis gewoon huiswerk maken of leren voor een toets. Wel is het zo dat ieder kind al veel van de opdrachten onder schooltijd kan maken. Zo blijft huiswerk tot een minimum beperkt. Hoeveel een kind thuis nog moet doen, is onder meer afhankelijk van discipline en inzet.

2. Wat zijn de schooltijden van de locatie in Gieten? Klopt het dat jullie met een vijf-gelijke-dagenmodel werken?
Op onze locatie werken we inderdaad met een vijf-gelijke-dagenmodel. We beginnen iedere dag om 8.30 of 9.30 uur. De tijd tussen 8.30 en 9.30 uur is bestemd voor de wekelijkse coachgesprekken en voor kinderen die extra tijd of hulp nodig hebben. Iedere dag eindigt om 15.15 uur. Ook de opbouw van de dagen ziet er hetzelfde uit. Om 9.30 uur begint ieder kind in zijn of haar zogenoemde ‘basegroup’. Daarna beginnen de lessen. Om 15.00 uur wordt de dag ook weer in diezelfde basegroup afgesloten met een evaluatie.

Coaching en begeleiding

Iedere leerling krijgt op onze school een coach toegewezen. Deze coach volgt de voortgang van de leerling en begeleidt hem of haar. Wekelijks voeren coach en leerling een coachgesprek van een kwartier. Hierin wordt de week geëvalueerd en leerdoelen en -strategieën besproken. Hoewel we gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, staat een kind er dus zeker niet alleen voor!

4. Iedere week heeft mijn kind een coachgesprek met zijn of haar coach. Kan ik de voortgang in deze gesprekken ook ergens inzien? En kunnen ouders ook af en toe aansluiten bij zo’n gesprek?
De coachgesprekken worden geregistreerd in de Learning Portal. Hier kunt u de voortgang volgen en vindt u ook de gemaakte afspraken tussen leerling en coach. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een keer bij een gesprek aan te schuiven!

5. Op de open dag hoorde ik dat - in theorie - een kind ieder vak op een ander niveau kan afronden. In hoeverre heeft dit invloed op het uiteindelijke diploma?
Op het Dr. Nassau College Aa en Hunze kunnen kinderen vakken afronden op een hoger niveau. Examens doe je op het niveau waarvoor je opgeleid wordt.

6. Is het erg als mijn kind af en toe een opdracht op een niveau lager afrondt?
Het is niet erg als uw kind soms iets afrondt op een lager niveau. Mocht dit bij meerdere vakken voorkomen, kan er in overleg met u, de leerling en de coach besloten worden om in die vakken op een lager niveau te gaan werken.

Learning Portal en het logboek

Het vraagt nogal wat van een leerling: werken op eigen niveau, op eigen tempo en met eigen leerstrategieën. Daarom werken we met de online Learning Portal. Hier staan per vak alle leerdoelen uitgewerkt, net als de taken en opdrachten. De Learning Portal zorgt voor structuur. Leerlingen kunnen hier niet alleen alles vinden wat ze nodig hebben, de portal begeleidt ze ook naar meer zelfstandigheid.

Leerlingen werken ook met een logboek, waarin ze hun vordering bij houden. In het digitale logboek vinden zij hun periodedoelen en leeractiviteiten. In het papieren logboek staat wat de leerling per dag moet doen en aan welke leerdoelen er gewerkt wordt.

7. Kinderen krijgen geen cijfers voor toetsen en jullie werken niet met rapporten. Hoe kan ik als ouder dan bijhouden hoe het gaat met mijn kind?
Wij werken inderdaad niet met cijfers. Een opdracht is op een bepaald niveau behaald of niet. In de Learning Portal kan de leerling de feedback op het gemaakte werk zien. Dit kunt u als ouder ook. Daarna krijgt een leerling de kans om bij een niet-behaald leerdoel een opdracht te verbeteren. Lukt dit niet? Dan rondt de leerling het onderdeel af op een lager niveau of het onderdeel wordt niet afgerond. Deze leerdoelen zullen later weer aan bod komen. Als ouder kunt u de prestaties van uw kind goed volgen door middel van de Learning Portal.

8. Hoe informeert school mij over de voortgang van mijn kind? Moet ik hier zelf achteraan of melden jullie het vroegtijdig wanneer iets niet goed gaat?
In het eerste leerjaar zijn er verschillende, vaste momenten waarop er contact is tussen school en ouders. Zo is er aan het begin van het schooljaar het startgesprek. Na ongeveer zes tot acht weken volgt een arrangementsgesprek. Hierin wordt besproken op welk niveau uw zoon of dochter definitief gaat starten. Tussen de herfst- en kerstvakantie volgt een voortgangsgesprek in de vorm van een huisbezoek. Het schooljaar sluiten we af met een eindgesprek en een logboekpresentatie, geheel voorbereid door de leerling zelf. Tussendoor kunt u uw kind volgen in de Learning Portal. Bij problemen neemt de coach altijd contact met u op.

Tredevakken en themavakken

Op Dr. Nassau College Aa en Hunze werken we met tredevakken en themavakken. Een tredevak wordt stapsgewijs aangeboden. Dat biedt de leerling de ruimte om op eigen niveau en op eigen tempo doelen te behalen. Ieder themavak is opgedeeld in modules. In een module leren leerlingen hoe vakken gerelateerd zijn aan de echte wereld. Zij passen het geleerde toe in actuele en interessante contexten.

9. Wat is nou precies het verschil tussen die trede- en themavakken?
Tredevakken hebben een chronologische en concentrische opbouw. Leerlingen werken stap voor stap en altijd in hun eigen tempo. Tredevakken zijn vakken als Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde.

Themavakken zijn opgedeeld in modules. Hier werken leerlingen over het algemeen tegelijkertijd aan. Ieder kind werkt wel op zijn of haar eigen niveau. Themavakken zijn vakken als aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis en NaSk.

10. Hoeveel tredes telt een vak per schooljaar?
Een vak telt per leerjaar tien tredes. Duits vormt hierop met vijf tredes een uitzondering. Niet alle tredes zijn even belangrijk. Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling per vak een route aangeboden die aansluit bij zijn of haar niveau.

Vervolg

Op het Dr. Nassau College Aa en Hunze kan uw kind met bijna ieder advies van de basisschool terecht. Of hij of zij nou het Vakcollege gaat doen of een theoretische opleiding, zoals mavo, havo en atheneum. Kinderen die naar de mavo gaan, doen ook examen op de locatie in Gieten. Voor de andere schooltypes geldt dat leerlingen uiteindelijk in Assen naar school gaan.

11. Het Dr. Nassau College Aa en Hunze biedt gepersonaliseerd onderwijs aan. Locatie Quintus in Assen doet dat niet. Toch moet mijn kind daar na een paar jaar naartoe. Hoe is de aansluiting tussen de locaties geregeld?
Kinderen die havo of atheneum doen, moeten inderdaad uiteindelijk naar locatie Quintus in Assen. Binnen het Dr. Nassau College vinden we het erg belangrijk dat deze overgang soepel verloopt. Om die reden hebben we een projectleider aangesteld die zich met deze overgang bezighoudt. Zij werkt overkoepelend. We garanderen dat er altijd een passende oplossing binnen de school gevonden wordt.

12. Mijn kinderen doen havo en atheneum. Moeten ze hierna naar locatie Quintus? Hoe is de aansluiting met andere middelbare scholen?
Uw kinderen hoeven niet per se naar locatie Quintus. De aansluiting naar scholen die volgens het reguliere systeem werken, vraagt wel om enige aanpassing. Maar de bagage die daarvoor nodig is, heeft uw kind ruimschoots verzameld.