Leerdoelgestuurd onderwijs

Op Dr. Nassau College Aa en Hunze hebben we de omslag naar leerdoelgestuurd onderwijs gemaakt. Leerlingen stellen zelf leerdoelen op, waaraan ze willen werken. Denk aan langetermijndoelen, periodedoelen en kortetermijndoelen.

1. Langetermijndoel

Het langetermijndoel vormt de stip op de horizon voor de leerling. Dit doel start bij een droom of ambitie en gaat uit van vragen als ‘Wat wil ik later worden? Waar liggen mijn talenten? Wat vind ik leuk of interessant?’ Binnen de kaders van de landelijk vastgestelde eindtermen kiest de leerling het gewenste eindniveau en daarmee de langetermijndoelen die bij hem of haar passen.

Ook wordt er met leerlingen gekeken in welk vak zij eventueel kunnen versnellen of op een hoger niveau kunnen werken. Het langetermijndoel wordt bij het startgesprek vastgesteld door leerling, coach en ouders en/of verzorgers.

2. Periodedoel

Het periodedoel noemen we ook wel het middellangetermijn doel. Het periodedoel vormt een tussenstap van het huidige niveau naar het langetermijndoel. Denk aan de afsluiting van een project waar de leerling een maand aan heeft gewerkt. Periodedoelen worden opgesteld door de vakdocenten.

3. Kortetermijndoelen

De kortetermijndoelen - ook wel weekdoelen - zijn op te delen in twee categorieën:

a. Leerdoel: ‘Wat ga ik leren?’ Leerdoelen zijn in principe te behalen in een sessie, dagdeel of week. Leerdoelen zijn te vinden in de Learning Portal en worden opgesteld door leerling en coach tijdens het coachgesprek. Ze kunnen ook door de leerling zelf of met sturing van de vakdocent worden opgesteld.

b. Werkdoel: Werkdoelen zijn concreter en actiever dan andere doelen. Ze slaan op taken, oefeningen en activiteiten die gedaan moeten worden om een leerdoel te behalen. De werkdoelen geven antwoord op de vraag: ‘Wat ga ik doen om het leerdoel te behalen?’. Werkdoelen worden opgesteld door leerling en coach tijdens het coachgesprek. Leerlingen kunnen ook zelf hun werkdoel opstellen, soms met sturing van de vakdocent.