LeerlingenMaatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten of binnen de school, waarbij je d.m.v. vrijwilligersactiviteiten kennis maakt met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Zo leer je verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen en word je voorbereid op een volwaardige en betrokken deelname aan de samenleving en geeft het inhoud aan het begrip Burgerschap.

Het doel van maatschappelijke stage is dat de leerlingen tijdens hun schooltijd een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Wij noemen dit ook wel vrijwilligerswerk. De stage moet zinvol zijn voor de leerling: hij/zij moet merken dat de inzet er toe doet! Maar ook voor de samenleving, die merkt dat er goede en positieve dingen gebeuren.

Kortom:
- Doe iets voor een ander
- Leer er zelf iets van
- Zorg dat de andere partij er profijt van heeft

De maatschappij kan niet functioneren zonder vrijwilligers en via maatschappelijke stage komen ze in aanraking met vrijwilligerswerk. Ze kunnen op veel verschillende manieren hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Ze mogen zelf een activiteit kiezen die past bij hun talent, maar ze kunnen ook iets kiezen wat voor hen nieuw is en waar ze misschien juist heel veel van kunnen leren! Alle activiteiten mogen alleen buiten de lessen om gepland te worden. Commerciële activiteiten en activiteiten binnen de familie zijn uitgesloten en mogen dus niet voor de maatschappelijke stage gebruikt worden.

Regels en werkwijze:

Voor jouw schoolloopbaan gelden de volgende regels:
In de eerste 3 leerjaren moeten er 30 uren maatschappelijke stage gelopen zijn. De gemaakte uren worden eventueel meegenomen naar Penta of Quintus, wat de leerlingen in de bovenbouw/2e fase een vrijstelling oplevert. De gemaakte uren worden geregistreerd. Deze uren zijn een onderdeel van het eindexamenprogramma. 

De leerling bepaalt zelf wat hij/zij wil gaan doen. Ze kunnen hiervoor kiezen uit activiteiten vanuit het eigen netwerk of aangeboden activiteiten. Als ze een keuze hebben gemaakt, overleggen zij deze keus met de stagecoördinator. Daarna vragen ze de activiteit aan via het programma. Vervolgens krijgen ze bericht dat de aanvraag al dan niet is goedgekeurd en als de goedkeuring er is kunnen ze starten met de werkzaamheden. Als ze klaar zijn met de werkzaamheden printen ze de aftekenbrief uit, vullen deze in, laten deze aftekenen door de begeleider van de activiteit en lever het tenslotte in bij de stagecoördinator op school.

Voor Maatschappelijke stage kan je hier inloggen.