LeerlingenMededelingen

I.v.m. een teammiddag van het personeel zijn de leerlingen lesvrij op dinsdag 17 september vanaf 12.30 uur. 

 

Startgesprekken

In week 36 t/m 38 zijn de startgesprekken met u, uw zoon/dochter en de coach. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de coach van uw zoon/dochter.

Belangrijke data

Onderstaand een aantal data waar u rekening mee kunt houden in uw planning. Uiteraard is deze informatie begin volgend schooljaar ook te vinden op onze website. Dit kunt u vinden onder het kopje ‘actueel’. Hier staan o.a. de jaarplanner en de vakanties van komend schooljaar. De jaarplanner staat vanaf de eerste schoolweek op de site. 

Activiteit                                Datum                         Tijd                 Doelgroep

Informatieavond leerjaar 1     17 september 2019     19.00 uur        ouders/verzorgers

Informatieavond leerjaar 2     18 september 2019     19.00 uur        ouders/verzorgers

Informatieavond leerjaar 3     16 september 2019     19.00 uur        ouders/verzorgers

Informatieavond leerjaar 4     19 september 2019     19.00 uur        ouders/verzorgers