Schoolgids10. Contactgegevens

10.1 Medewerkers

 

Naam

E-mail

Functie

Denise Scholtens acd@dr.nassaucollege.nl Docent Frans, coach
Rutger Attema att@dr.nassaucollege.nl Docent wiskunde, coach
Kim Bijker aaenhunze@dr.nassaucollege.nl Secretariaat
Annette Blaauw ban@dr.nassaucollege.nl Docent natuurkunde, coach
Nicole Blaauw bnx@dr.nassaucollege.nl Lio Engels

Carla Blokzijl

blc@dr.nassaucollege.nl

Docent Engels, coachexamensecretaris, coach, coördinator leerlingenzaken leerjaar 3

Michelle ten Bokkel bkm@dr.nassaucollege.nl Docent biologie

Stefan Bossink

bos@dr.nassaucollege.nl

Docent nask2 (scheikunde), coach

Renée van der Deen dnr@dr.nassaucollege.nl Docent wiskunde, coach
Patrick Buisman bup@dr.nassaucollege.nl Conciërge
Rick Goené gor@dr.nassaucollege.nl Medewerker ICT
Maureen Faber fam@dr.nassaucollege.nl Docent Engels, coach
Atie Hartenhof hrt@dr.nassaucollege.nl Docent lichamelijke opvoeding, coach

Sacha vd Hoed

hvd@dr.nassaucollege.nl

Managementassistent

Janet Hommes hjt@dr.nassaucollege.nl Docent Duits, coach

Marion Hulst

htm@dr.nassaucollege.nl

Docent Nederlands en geschiedenis, coach

Marcel Huisman

hrl@dr.nassaucollege.nl

Conciërge

Monica Jansen jns@dr.nassaucollege.nl Ambulant begeleider, coach
Agnes Jongsma jgs@dr.nassaucollege.nl Onderwijsassistent, ondersteuningscoach, contactpersoon vertrouwenszaken

Hetty Knoop

knp@dr.nassaucollege.nl

Docent wiskunde, docent O&O, inductiecoach, coach, coördinator leerlingenzaken leerjaar 4

Sonja Knoppers kns@dr.nassaucollege.nl Docent art&design

Jolanda Kuiken

kkj@dr.nassaucollege.nl

Docent Nederlands, wiskunde en vakmanschap, LWOO coördinator, coach

Annalies Mulder

mua@dr.nassaucollege.nl

Directeur regiovestigingen

Janita Mulder mlj@dr.nassaucollege.nl Docent lichamelijke opvoeding, onderwijsassistent, coach

Annie Nijsen

nys@dr.nassaucollege.nl

Docent economie, decaan, coördinator leerlingzaken leerjaar 1, coach

Iris Odding odd@dr.nassaucollege.nl Docent aardrijkskunde, coach
Melissande Pinzon pnz@dr.nassaucollege.nl  Docent Engels, waarnemend ondersteuningscoördinator, coach
Kerstin Horlings-Schepers ske@dr.nassaucollege.nl Docent Nederlands, coach

Sherelton Sluis

ssm@dr.nassaucollege.nl

Docent economie, coach

Vincent Staëhli  stv@dr.nassaucollege.nl Lio Frans

Kaysa Struiksma

ssk@dr.nassaucollege.nl

Docent aardrijkskunde, coach

Helay Tazib fah@dr.nassaucollege.nl  Docent Engels, coach

Rick Tubben

tbb@dr.nassaucollege.nl

Docent lichamelijke opvoeding, coach, coördinator leerlingzaken leerjaar 2

Irma Veenhuizen vnh@dr.nassaucollege.nl Schoolleider

Hendrik Veenstra

veh@dr.nassaucollege.nl

Docent geschiedenis, coach

Inge van der Veer

vei@dr.nassaucollege.nl

Docent biologie, docent O&O, coach

Tom Verschoor

vhr@dr.nassaucollege.nl 

Docent Nederlands, coach

Christien van der Wal

wal@dr.nassaucollege.nl

Docent art&design, ckv, coach

Miranda Webbink

web@dr.nassaucollege.nl

Docent Duits, coach

Maurice de Wind wnd@dr.nassaucollege.nl Onderwijsassistent, stagecoördinator
Annemarie Wolf woa@dr.nassaucollege.nl Docent scheikunde, coach
     

Locatie Aa en Hunze
Bezoekadres:
Stokleggingslaan 17
9461 CC GIETEN
tel (0592) 26 19 83
e-mail aaenhunze@dr.nassaucollege.nl

Regiodirecteur: Annalies Mulder

Schoolleider: Irma Veenhuizen

Coördinator leerlingenzaken:
Leerjaar 1: Annie Nijsen
Leerjaar 2: Rick Tubben
Leerjaar 3: Carla Blokzijl
Leerjaar 4: Hetty Knoop

Managementassistent: Sacha van den Hoed

Secretariaat: Kim Bijker

Conciërges: Marcel Huisman, Patrick Buisman

Decaan: Annie Nijsen

Postadres
Postbus 6
9460 AA GIETEN

Bedrijfsbureau
Bezoekadres:
Industrieweg 3
9402 NP Assen
tel (0592) 333 160

e-mail info@dr.nassaucollege.nl internet www.dr.nassaucollege.nl

• Bestuurder: dhr. M. M. A. M Klaverkamp
• Secretariaat CvB: mevr. J.J.L. Hatzmann

Een overzicht van de overige staffunctionarissen is te vinden op de algemene dr. Nassau College website.

Oudervereniging
Secretariaat: oudervereniging@dr.nassaucollege.nl

Oudercommissie
Nettie Hegge nettie.hegge@planet.nl ( voorzitter)
Eric van Zelst (secretaris)
Marita de Groot (penningmeester)
Peter Kuiper
Joyce Boer
Ilja Lanjouw
Karin Kooijinga

MR lid Dr Nassau College Aa en Hunze: Jeroen Schut

Inspectie van het onderwijs
tel (0800) 8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl
e-mail info@owinsp.nl
vertrouwensinspecteur tel (0900) 111 3 111

Klachtencommissie
Postbus 186
9400 AD Groningen
Voorzitter: dhr. J. de Vroome

Contactpersoon klachtenregeling: Agnes Jongsma jgs@dr.nassaucollege.nl

Medezeggenschapsraad
Contactpersoon: Hendrik Veenstra veh@dr.nassaucollege.nl

Jeugdarts
GGD Drenthe, centrum voor jeugd en gezin
tel (0592) 30 63 17 op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur
e-mail jgz@ggddrenthe.nl

Vertrouwenspersoon
Dhr. J. Wibbens
e-mail: jan@hetvtb.nl of algemeen@hetvtb.nl