Schoolgids10. Contactgegevens

10.1 Medewerkers

Naam

E-mail

Functie

Denise Scholtens

acd@dr.nassaucollege.nl docent Frans, coach
Rutger Attema

att@dr.nassaucollege.nl

docent wiskunde
Kim Bijker

aaenhunze@dr.nassaucollege.nl 

secretariaat

Annette Blaauw

ban@dr.nassaucollege.nl docent natuurkunde
Carla Blokzijl blc@dr.nassaucollege.nl 

coördinator leerlingzaken leerjaar 2, docent Engels, coach

Stefan Bossink

bos@dr.nassaucollege.nl docent nask2 (scheikunde), coach

Patrick Buisman

bup@dr.nassaucollege.nl conciërge
Paul Cloo clp@dr.nassaucollege.nl doecent natuurkunde
Renée van der Deen

dnr@dr.nassaucollege.nl 

docent wiskunde, coach

Christian Dekens

dek@dr.nassaucollege.nl

docent Duits, coach

Ellen Fleurke

flp@dr.nassaucollege.nl docent vreemde talen, coach

Rick Goené

gor@dr.nassaucollege.nl medewerker ICT

Atie Hartenhof

hrt@dr.nassaucollege.nl

docent lichamelijke opvoeding, coach

Sacha van den Hoed

hvd@dr.nassaucollege.nl

managementassistent

Marion Hulst

htm@dr.nassaucollege.nl

docent Nederlands en geschiedenis, coach

Marcel Huisman hrl@dr.nassaucollege.nl conciërge
Monica Jansen jns@dr.nassaucollege.nl

intern begeleider, coach

Agnes Jongsma

jgs@dr.nassaucollege.nl

onderwijsassistent, ondersteuningscoach, contactpersoon vertrouwenszaken

Hetty Knoop

knp@dr.nassaucollege.nl

teamleider, docent wiskunde, coordinator leerlingzaken leerjaar 3

Jolanda Kuiken

kkj@dr.nassaucollege.nl

docent Nederlands en vakmanschap, coach

Annalies Mulder

mua@dr.nassaucollege.nl

directeur regiovestigingen

Janita Mulder

mlj@dr.nassaucollege.nl 

docent lichamelijke opvoeding, onderwijsassistent

Annie Nijsen

nys@dr.nassaucollege.nl

docent economie, mentor klas 4, decaan, coördinator leerlingzaken leerjaar 4

Iris Odding

odd@dr.nassaucollege.nl docent aardrijkskunde, coach

Joop Oldenburger

old@dr.nassaucollege.nl

examensecretaris, begeleider nieuwe docenten en stagiaires

Melissande Pinzon

pnz@dr.nassaucollege.nl docent Engels, coach
Kerstin Schepers

ske@dr.nassaucollege.nl

docent Nederlands, coach

Sherelton Sluis

ssm@dr.nassaucollege.nl

docent economie, coach

Marije Smit

smm@dr.nassaucollege.nl

docent biologie, coach

Gerrit Jan Stoffer

sgj@dr.nassaucollege.nl

docent O&O en aardrijkskunde

Kaysa Struiksma

ssk@dr.nassaucollege.nl

docent aardrijkskunde, coach

Helay Tazib

fah@dr.nassaucollege.nl docent Engels, coach

Rick Tubben

tbb@dr.nassaucollege.nl

docent lichamelijke opvoeding, coach, coördinator leerlingzaken leerjaar 1

Gerben Uri urg@dr.nassaucollege.nl Onderwijsassistent

Hendrik Veenstra

veh@dr.nassaucollege.nl

docent geschiedenis, coach

Inge van der Veer

vei@dr.nassaucollege.nl

docent biologie,docent O&O, coach

Tom Verschoor

vhr@dr.nassaucollege.nl

docent Nederlands, coach

Christien van der Wal

wal@dr.nassaucollege.nl

docent art&design, ckv, coach

Miranda Webbink

web@dr.nassaucollege.nl

docent Duits, coach

Maurice de Wind wnd@dr.nassaucollege.nl onderwijsassitent
Annemarie Wolf woa@dr.nassaucollege.nl

docent nask2 (scheikunde)

Xander Zwiers zwx@dr.nassaucollege.nl docent art&design, coach

 

 

Locatie Aa en Hunze
Bezoekadres:
Stokleggingslaan 17
9461 CC GIETEN
tel (0592) 26 19 83
e-mail aaenhunze@dr.nassaucollege.nl

Directeur regioscholen
Annalies Mulder

Schoolleider 
Irma Veenhuizen

Teamleiders
Hetty Knoop
Gerrit Jan Stoffer

Coördinatoren  leerlingenzaken
Leerjaar 1: Rick Tubben
Leerjaar 2: Carla Blokzijl
Leerjaar 3: Hetty Knoop
Leerjaar 4: Annie Nijsen

Managementassistent
Sacha van den Hoed

Secretariaat
Kim Bijker

Conciërges
Marcel Huisman, Patrick Buisman

Decaan
Annie Nijsen

Postadres
Postbus 6
9460 AA GIETEN

Bedrijfsbureau
Bezoekadres:
Industrieweg 3
9402 NP Assen
tel (0592) 333 160
e­-mail info@dr.nassaucollege.nl
internet www.dr.nassaucollege.nl

Bestuurder: dhr. M. M. A. M Klaverkamp
Secretariaat CvB: mevr. J.J.L. Hatzmann

Een overzicht van de overige staffunctionarissen is te vinden op de algemene dr. Nassau College website.

Oudervereniging
Secretariaat: oudervereniging@dr.nassaucollege.nl

Oudercommissie
Nettie Hegge nettie.hegge@planet.nl ( voorzitter)
Eric van Zelst (secretaris)
Marita de Groot (penningmeester)
Peter Kuiper
Joyce Boer
Ilja Lanjouw
Karin Kooijinga

MR lid Dr Nassau College Aa en Hunze: Sander Ross 

Inspectie van het onderwijs
tel (0800) 8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl
e­-mail info@owinsp.nl
vertrouwensinspecteur tel (0900) 111 3 111

Klachtencommissie
Postbus 186
9400 AD Groningen
Voorzitter: dhr. J. de Vroome 

Contactpersoon klachtenregeling: Agnes Jongsma jgs@dr.nassaucollege.nl

Medezeggenschapsraad
Contactpersoon: Joop Oldenburger old@dr.nassaucollege.nl

Jeugdarts
GGD Drenthe, centrum voor jeugd en gezin
tel (0592) 30 63 17 op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur
e­-mail jgz@ggddrenthe.nl

Vertrouwenspersoon
Dhr. J. Boschloo
e-mail: jentboschloo@planet.nl

Vertrouwenspersoon
Dhr. J. Wibbens
e-mail: jan@hetvtb.nl of algemeen@hetvtb.nl