Schoolgids4. Communicatie

 

4.1 Algemeen

Communicatie met leerlingen
Nieuwe leerlingen ontvangen een inlogcode voor de ICT-systemen van het Dr. Nassau College. Leerlingen krijgen ook een eigen e-mailadres. In hun mailbox ontvangen zij informatie over schoolzaken en medewerkers gebruiken dit e-mailadres om leerlingen te informeren.

Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)
Ouders/verzorgers kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën altijd terecht bij de coach, docent, decaan of coördinator leerlingenzaken. Zij zijn uiteraard niet direct bereikbaar als ze voor de klas staan, maar ze proberen zo snel mogelijk te reageren op telefoontjes, brieven of e-mails. Vanuit SOM Today, ons administratiesysteem, versturen wij de digitale nieuwsbrieven, brieven en e-mails.

4.2 Learning Portal

Om de voortgang van uw zoon of dochter te volgen kunt u als ouder/verzorger meekijken in de Learning Portal. U ontvangt uw eigen inlogcode en kunt zien aan welke leerdoelen uw kind werkt. Ook ziet u de beoordelingen van de vakdocenten en kunt u de feedback lezen die gegeven is. Daarnaast is een kijkje in het logboek de moeite waard. Dit geeft een overzicht van de dagelijkse taken. In de Learning Portal kunnen zowel ouders, leerlingen als docenten en coaches zien hoe ver een leerling is in het behalen van een bepaald leerdoel. Er staat een overzichtelijk dashboard van alle gestelde doelen en de voortgang.

4.3 SOM Today

In SomToday houden wij onze leerling-administratie bij. In dit systeem vindt u de aan- en afwezigheid van uw zoon of dochter.

4.4. Gesprekscyclus

Er vinden meerdere voortgangsgesprekken plaats tussen de leerling, coach en de ouders: aan het begin van het schooljaar het startgesprek, halverwege een voortgangsgesprek/huisbezoek (huisbezoek alleen in leerjaar 1) en afsluitend een ambitiegesprek. In deze gesprekscyclus staan telkens de lange termijndoelen en de ontwikkeling centraal. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de coach of een vakdocent om een gesprek aan te vragen. De coach of een vakdocent kan zelf ook het initiatief nemen om ouders en leerlingen uit te nodigen voor een gesprek.

Examendossier leerjaar 3 en 4
Leerlingen en ouders hebben dagelijks de mogelijkheid om de voortgang in te zien via SOM Today.