Schoolgids6. Activiteiten

 

6.1 Link je kennis!

Het Dr. Nassau College Aa en Hunze werkt al jaren vanuit de visie ‘Link je kennis’. Wij denken dat er buiten de reguliere vakken nog eindeloos te leren valt. Daarom bieden we vele extra uitdagingen aan binnen ons onderwijssysteem.

LINKT
Om je uit te dagen jouw talenten te ontdekken bieden wij vele uiteenlopende LINKT-activiteiten aan. Jij mag zelf kiezen welke LINKT-activiteit jij leuk zou vinden om te volgen. Voorbeelden van activiteiten zijn: dans, Spaans, voetbalcoach en filosofie.

6.2 Maatschappelijke stage

Door de maatschappelijke stage werken leerlingen aan burgerschapsvorming en sociale samenhang. Een prachtige kans voor de school én stageaanbieder om samen vorm te geven aan zinvolle stages.

De maatschappelijke stage sluit aan bij de visie van onze school. Er is veel aandacht voor reflectie op de ervaringen van de stage. Het steunpunt vrijwilligerswerk biedt de school ondersteuning bij het realiseren van de maatschappelijke stages.

Het onderwijs bereidt jongeren voor op zelfredzaamheid binnen het domein burgerschap. Van de school vraagt dat een ontwikkeling van ‘zorgen voor de leerlingen’ naar ‘op eigen benen zetten’. En van de leerling een omslag van ‘consumeren’ naar ‘actief en zelfstandig leren’.

In totaal lopen de leerlingen 30 uur maatschappelijke stage.

 

6.3 Excursies en schoolreizen

In alle leerjaren worden excursies en schoolreizen georganiseerd. Afhankelijk van het leerjaar en de schoolrichting gaan leerlingen een dag of een week met hun klas op stap. Voor iedere leerling in de bovenbouw wordt in het examenjaar een buitenlandexcursie georganiseerd.

6.4 Culturele activiteiten

Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons activiteitenprogramma. Samen met de klas bezoeken leerlingen theatervoorstellingen en musea. Ook nodigen we kunstenaars en schrijvers op school uit om bijvoorbeeld workshops te verzorgen.

6.5 Sportieve evenementen

Sport neemt een belangrijke plaats in op onze school. Naast de wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding organiseren wij sportevenementen, sportdagen en -toernooien. Aan de toernooien doen leerlingen van alle locaties mee. Zo zijn er badminton- en voetbaltoernooien, en er wordt fanatiek geschaatst. Onze schaatsploeg doet geregeld mee aan regionale en landelijke wedstrijden. Af en toe organiseren we bijzondere sportieve activiteiten op school, zoals skaten of een dansworkshop.

Vanaf leerjaar 3 kan er op de mavo en mavo+, sport (LO2) als extra vak worden gekozen.

6.6 Feesten

Ieder schooljaar wordt er door de leerlingenraad een themafeest georganiseerd voor alle leerjaren. Dit feest vindt altijd plaats op school. Het jaar wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit.