OnderwijsOnderwijsaanbod

Op het Dr. Nassau College Aa en Hunze werken we gepersonaliseerd. Dat betekent dat iedereen op zijn eigen manier en eigen niveau werkt aan het behalen van zijn leerdoelen.

Bij ons op school is het mogelijk om het vakcollege, mavo, havo of vwo te volgen. Je start op het niveau dat is geadviseerd door de basisschool. Wanneer het blijkt dat je een vak heel erg leuk vindt en goed kan, kun je bij ons op school dat vak op een hoger niveau gaan volgen. Dit gaat natuurlijk allemaal in overleg met coach, vakdocent en ouders.

Onderwijsaanbod

Leerjaar 1

Atheneum

Havo

Mavo

Vakcollege

Leerjaar 2

Atheneum

Havo

Mavo

Vakcollege

Leerjaar 3

Atheneum

Havo

Mavo

Vakcollege op Penta

Leerjaar 4

Atheneum op GO Quintus Havo op GO Quintus

Mavo

Vakcollege op Penta
Leerjaar 5 Atheneum op GO Quintus Havo op GO Quintus    
Leerjaar 6 Atheneum op GO Quintus      

Deze tabel geldt voor leerlingen die in 2020-2021 instromen in leerjaar 1 op het Dr. Nassau College Aa en Hunze.
Zoals je in deze tabel ziet, blijven de mavo leerlingen vier jaar lang bij ons op school en behalen dan hun diploma. Voor de andere schooltypes geldt dat je uiteindelijk in Assen naar school gaat.

Leerwegondersteuning (LWOO)
Kun je naar het vmbo, maar heb je daar extra ondersteuning bij nodig? Dan geeft je basisschool dit bij ons aan en word je getest voor leerwegondersteuning (LWOO). Als uit de test blijkt dat je hiervoor in aanmerking komt, krijg je extra begeleiding op school. Je ouders en basisschool melden je dan voor 1 december aan.

Vakcollege
Het Vakcollege is voor leerlingen met een advies voor een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. In het eerste jaar Vakcollege maak je kennis met alle vakgebieden. Elke week ga je met projecten aan de slag bij het vak Vakmanschap. In deze lessen ga je op zoek naar jouw talenten.

Jouw opleiding is vanaf het derde leerjaar helemaal gericht op het vakgebied waarin jij terecht wilt komen. Je leert niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen. Op het Dr. Nassau College kun je kiezen voor een van de volgende Vakcolleges:

Vakcollege Economie & Ondernemen

Vakcollege Bouwen, Wonen & Interieur

Vakcollege Produceren, Installeren & Energie

Vakcollege Zorg & Welzijn

Vakcollege Horeca, Bakkerij & Recreatie

Theoretische opleidingen
Bij ons heb je de keuze tussen de volgende theoretische opleidingen: mavo, havo of atheneum. Ga je de mavo doen, dan kun je je hele opleiding bij ons blijven tot en met je eindexamen. Doe je havo of atheneum, dan kun je na het derde leerjaar verder met gepersonaliseerd onderwijs op onze locatie Quintus in Assen. Wil je naar het gymnasium? Dan start je vanaf leerjaar 1 meteen op Quintus.

Mavo
Bij ons op school kun je voor je mavo-opleiding kiezen uit de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw en Techniek. In het tweede leerjaar word je goed op deze keuze voorbereid, onder andere door gesprekken met je coach en voorlichtingen over de verschillende sectoren. Na de mavo kun je verder met een studie in het mbo.

Havo en atheneum
De eerste drie jaar volg je de lessen bij ons op school . In het derde jaar kies je voor een zogenaamd profiel. Dat is de richting waarin jij je specialiseert. Vanaf het vierde leerjaar (tweede fase) volg je de vakken die bij het gekozen profiel horen. Op het Dr. Nassau College kun je één van de volgende profielen kiezen:

Natuur & Techniek

Natuur & Gezondheid

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

Na de havo kun je door naar het hbo of naar het atheneum. Na het atheneum kun je verder met een studie aan een universiteit.