OnderwijsSchoolgids

Een nieuw schooljaar. Wij heten alle leerlingen dit schooljaar van harte welkom. Ook dit schooljaar zal onze slogan “link je kennis, gepersonaliseerd!” ruimschoots aan bod komen. We streven naar een uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen, om daarna succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

Ik wens alle leerlingen, medewerkers  en ouders/verzorgers een fantastisch en uitdagend schooljaar toe.
 

Hetty Knoop
Schoolleider

1. Onderwijsvisie
1.1  Link je kennis, gepersonaliseerd!

2. Organisatie
2.1  Organisatiestructuur 
2.2  Inspraakorganen 
2.3  Kwaliteitszorg 
2.4  Klachtenregeling 

3. Onderwijs
3.1  Inleiding
3.2  Opleidingen 
3.3  Lessentabellen 
3.4  Toelating 
3.5  Beoordelingsreglement
3.6  Resultaten 
3.7  Leerplicht en kwalificatieplicht 

4. Communicatie
4.1  Algemeen
4.2  Learning Portal leerjaar 1, 2 en 3
4.3  Communicatie leerjaar 4

5. Leerlingbegeleiding
5.1  Warme overdracht 
5.2  Coach (leerjaar 1, 2 en 3) 
5.3  Mentor (leerjaar 4)
5.4  Decaan 
5.5  Coördinator leerlingenzaken 
5.6  Ondersteuningscoördinator  
5.7  Jeugdgezondheidszorg 
5.8  Verzuimvolgsysteem  
5.9  Extra begeleiding 

6. Activiteiten
6.1  Link je kennis! 
6.2  Maatschappelijke stage 
6.3  Excursies en schoolreizen 
6.4  Culturele activiteiten 
6.5  Sportieve evenementen 
6.6  Feesten 

7. Financiën
7.1  Schoolkosten 
7.2  Verzekeringen 

8. Wegwijzer
8.1  Absentie 
8.2  Faciliteiten 
8.3  Calamiteiten 
8.4  Openingstijden 
8.5  Lestijden 
8.6  Regels en afspraken 
8.7  Schoolvakanties 

9. Contactgegevens
9.1  Medewerkers 
9.2  Adressen en telefoonnummers  

10. Documenten