OnderwijsTechnasium

Zelf een App ontwikkelen of een nieuw model smartphone? Of ben je liever bezig met het ontwerp van een gebouw of van designschoenen? Het is allemaal mogelijk dankzij bèta en techniek. Lijkt dat je wel wat? Misschien is het Technasium dan iets voor jou.

Technasium

Wat is het Technasium?

Als je havo of atheneum doet, kun je bij ons binnen je opleiding kiezen voor de Technasium-richting. Dan volg je het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 

Bij O&O werk je in groepjes aan de meest uiteenlopende soorten opdrachten van verschillende bedrijven. Door de combinatie van bèta en techniek denken jullie oplossingen uit voor het bedrijfsleven en je ervaart hoe het is om samen met een opdrachtgever aan het werk te zijn. Zo raak je getraind in vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, informatie
verzamelen en werkprocessen overzien. Doordat je aan heel verschillende projecten werkt - van het bedenken van een nieuwe kroket tot manieren om geluidsoverlast tegen te gaan - ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Voor wie is het Technasium?

Het Technasium is voor leerlingen met een havo- of een atheneum-advies. Op het Dr. Nassau College kun je het Technasium niet alleen bij ons in Gieten volgen, maar ook op Quintus in Assen en in Beilen en Norg.

Hoe werk je op het Technasium?

Op het Technasium werk je aan opdrachten voor bedrijven en instellingen bij jou uit de buurt. In Gieten hebben leerlingen vorig jaar bijvoorbeeld voor de plaatselijke Jumbo manieren ontwikkeld die ‘smartshoppen’ mogelijk maken. Aan het begin van het project krijg je een opdracht van het bedrijf of de instelling die jouw opdrachtgever is. Vervolgens doe je in kleine groepjes onderzoek, bedenken jullie een oplossing en werken die uit in een eindproduct, bijvoorbeeld een maquette of film. Aan het eind van het project presenteren jullie je oplossing aan de opdrachtgever en aan school en die geven jullie vervolgens samen een cijfer voor jullie presentatie en het eindproduct.

Wat kun je ermee?

Als je na de derde klas kiest voor de profielen Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, kun je ook eindexamen doen in het vak O&O. Je krijgt dan, behalve je havo- of atheneumdiploma, een Technasiumcertificaat. Het Technasium is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs na de middelbare school. Er zijn zelfs hbo-opleidingen die onderzoeken of het mogelijk is om leerlingen met een Technasium certificaat bepaalde vrijstellingen te verlenen.

Voorbeelden van technasiumopdrachten:

• Opdrachtgever: UMCG kinderrevalidatie Beatrixoord
Opdracht: Bedenk en ontwerp een spel waardoor kinderen (met en zonder bewegingsbeperking) in beweging komen en blijven. Je stapt in de rol van kinderfysiotherapeut.
• Opdrachtgever: Waterschap Hunze & Aa’s
Opdracht: Ontwerp een nieuwe vispassage zodat vissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen. Je stapt in de rol van hydroloog.
• Opdrachtgever: TT-Circuit Assen
Opdracht: Bedenk een innovatieve oplossing voor geluidshinder van het TT-circuit. Je stapt in de rol van geluidsdeskundige.
• Opdrachtgever: Advies- en ingenieursbureau Grontmij
Opdracht: Ontwerp een nieuwe verbinding voor Kamp Westerbork. Je stapt in de rol van landschapsarchitect.
• Opdrachtgever: Waterschap Hunze & Aa’s
Opdracht: Bedenk een oplossing om waterverspilling tegen te gaan. Je stapt in de rol van watertechnoloog.
• Opdrachtgever: Jumbo Abbas
Opdracht: Ontwerp manieren om ‘smart shopping’ mogelijk te maken. Je stapt in de rol van IT’er